Передовий досвід європейських партнерів

Як працюють кращі європейські підприємства? Потрібно проаналізувати процеси, які дозволяють досягти найкращих результатів, і визначити причини розбіжності між даними Вашої фірми і компанії-еталона. Потім ці процеси треба впровадити на своєму підприємстві. При цьому необхідно:

чітко сформулювати мету;
визначити, які кошти будуть використовуватися для досягнення цієї мети;
спланувати терміни і ресурси.